1
Littletikes

2
Miracle

3
Huck

4
ABC Team

5
Prolemax

Umělá tráva - Superelastic Grass

Bezpečný, čistý a suchý hrací povrch

Umělý trávník je vhodným a estetickým povrchem pro dětská hřiště.
Společně s tlumicí podložkou zajišťují bezpečný, čistý a suchý hrací povrch.

 


 

Celý systém tvoří tlumicí podložka pokrytá umělým trávníkem poskytující optimální ochranu proti pádu z dětských hracích zařízení.

Požadavky na povrch dětského hřiště, společně se specifikací a zkušebními metodami jsou stanoveny evropskou normou EN 1177. Podstatou je stanovení tlumivých vlastností povrchové úpravy dětského hřiště při nárazu, která je definována pomocí tzv. HIC kritéria (Head Injury Criterion) neboli „kritické výšky pádu“. Ta představuje horní mez účinnosti povrchu pro zabránění poranění hlavy.

Umělá tráva byla testována dle evropského standardu EN 1177. V závislosti na typu systému jsou stanoveny rozdílné kritické výšky pádu. Bližší informace a certifikáty jsou k dispozici na vyžádání u našich manažerů prodeje.

umělá tráva

Barevné provedení umělého trávníku

Umělý trávník je dodáván v různých barevných variantách


umělá tráva

Galerie realizací

Umělá tráva je vhodná pro dětská hřiště různých velikostí

 

t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8